Φωτογραφίες

Ιδιαίτερο Μάθημα Κιθάρας με τον Γιάννη Ιδιαίτερο Μάθημα Κιθάρας με τον Δημήτρη Εκδήλωση Κιθάρας σε Δημοτικό Σχολείο Εκδήλωση Κιθάρας σε Δημοτικό Σχολείο Live Εκδήλωση Live με τους μαθητές