Διδασκαλία

Οι μέθοδοι και οι τεχνικές διδασκαλίας που ακολουθούνται στα μαθήματα κιθάρας εξοπλίζουν τον μαθητή με άρτια θεωρητική και πρακτική μουσική κατάρτιση ενώ δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ δασκάλου και μαθητή δημιουργώντας μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού. Το μάθημα κιθάρας γίνεται βάσει οργανωμένης ύλης, η οποία προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του κάθε μαθητή, έτσι ώστε το μάθημα να γίνεται ξεκούραστα, ευχάριστα, αλλά παράλληλα και αποτελεσματικά.

Το εκπαιδευτικό υλικό στα μαθήματα κιθάρας που διδάσκεται είναι αποτέλεσμα χρόνιας μελέτης, έρευνας και σπουδών υψηλού επιπέδου προγραμμάτων μεγάλων εκπαιδευτικών οργανισμών του εξωτερικού.

Συνοπτικά, η μέθοδος εκμάθησής μας βασίζεται σε 3 θεμελιώδεις αρχές:

Πολύπλευρη Μουσική Κατάρτιση

Καλλιέργεια Προσωπικής Σχέσης Με Τη Μουσική

Οργανωμένο Υλικό Υψηλού Επιπέδου